Magdalena Palmquist

Handläggare

Telefon
08-524 864 71
E-post

Magdalena.Palmqvist@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Stöd till program- och utbildningsnämnder

Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Institution

Universitetsförvaltningen (UF), UF