Liselotte Bäckdahl

Forskningsingenjör

E-post

Liselotte.Backdahl@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Holmdahl

Medicinsk Inflammationsforskning

Institution

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2

Besöksadress : Solnavägen 9, 9d 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 16, 9d 171 77 Stockholm