Lars Wennberg

Anknuten

Telefon
08-585 825 54
E-post

Lars.Wennberg@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för transplantation

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9