Karl-Johan Malmberg

Professor, gäst

Telefon
08-585 896 35
E-post

Kalle.Malmberg@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Centrum för infektionsmedicin

Institution

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

Besöksadress : F59, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm
Leveransadress : F59, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm