Jonathan Yi

Forskarstuderande

E-post

jonathan.yi@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Psykologi A Olsson

Psykologi

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8