Joar Sundman

Forskarstuderande

E-post

joar.sundman@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Huddinge, 14186 Stockholm