Helene Bodegård

Forskarstuderande

E-post

helene.bodegard@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Hälso- och sjukvårdsetik

Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Institution

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Besöksadress : Tomtebodavägen 18a, Solna
Postadress : Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7, Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE), 171 77 Stockholm