Gunnar Bjursell

Anknuten

Telefon
08-524 866 45
E-post

Gunnar.K.Bjursell@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Ingemar Ernberg grupp

Institution

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1