Genevieve Garriss

Forskarassistent

E-post

genevieve.garriss@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Birgitta Henriques Normark grupp

Institution

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

Besöksadress : Mikrobiell Patogenes, M1:02 Gustaf V, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1, Birgitta Henriques Normark grupp, Mikrobiell Patogenes, M1:02 Gustaf V, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm