Eva Segelöv

Avdelningsadministratör

Telefon
08-524 883 22
E-post

Eva.Segelov@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

OV.Barn & ungdomstandvård

Institution

OV Universitetstandvården