Eva Kinnerbäck

Bibliotekarie

Telefon
08-524 840 53
E-post

Eva.Kinnerback@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Mediaförsörjning

Institution

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB), CB