David Meyer

Drifttekniker

Telefon
08-524 869 05
E-post

david.meyer@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

FMB.Teknik

FM

Institution

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3