Daisy Hjelmqvist

Forskarstuderande

E-post

daisy.hjelmqvist@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Mats Wahlgren grupp

Institution

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

Besöksadress : Solnavägen 9, Biomedicum, Block 9c 171 65 Solna
Postadress : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1, Mats Wahlgren grupp, Box 280 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 16, Biomedicum, Block 9c 171 65 Solna