Constance Boissin

Forskarstuderande

Please go to the English page for more information about me!

E-post

constance.boissin@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Global Hälsa

Global Hälsa

Institution

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Besöksadress : Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, Hiss 1 (Vänster) 171 77 Stockholm
Postadress : Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9, Global Hälsa, 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 18 B 171 65 Solna