Christer Sylven

Anknuten

E-post

Christer.Sylven@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Månsson- Broberg

Institution

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7