Cecilia Engmér Berglin

Anknuten

E-post

Cecilia.Engmer@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9