Björn Runesson

Forskarstuderande

E-post

bjorn.runesson@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för medicinska njursjukdomar

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för medicinska njursjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm