Aysel Kulbay

Forskarstuderande

E-post

aysel.kulbay@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp A Färnert

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Besöksadress : Bioclinicum J7:20, Akademiska Stråket 1, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp A Färnert, Bioclinicum J7:20, Visionsgatan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna
Leveransadress : Bioclinicum J7:20, Visionsgatan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Stockholm