Annika Larsson

Studievägledare

E-post

Annika.Larsson@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Utbildningskansliet

Central ledningsadministration

Institution

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1