Anders Thörnström

Systemutvecklare

Telefon
08-524 841 31
E-post

anders.thornstrom@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för System- & webbutveckling

Institution

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB), CB