Anders Eklund

Anknuten

E-post

Anders.Eklund@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp J Grunewald

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Besöksadress : Lungforskningslab, J7:30, Bioclinicum 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp J Grunewald, Lungforskningslab, J7:30, Bioclinicum 171 76 Stockholm
Leveransadress : Lungforskningslab, J7:30, Bioclinicum 171 76 Stockholm