Anders Backeus

Anknuten

E-post

anders.backeus@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Larsson Lars grupp - Basal- och klinisk muskelbiologi

Institution

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3