Amanda Ek

Adjunkt, adjungerad

E-post

amanda.ek@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Sektionen för fysioterapi

Institution

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1