Agnieszka Popowicz

Forskarstuderande

E-post

agnieszka.popowicz@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för kirurgi

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, C1 77 141 86 Stockholm