Aase Hensvold

Anknuten

E-post

aase.hensvold@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp A Catrina

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Besöksadress : D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 17176 Stockholm
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp A Catrina, D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 17176 Stockholm
Leveransadress : D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 17176 Stockholm