Vilken vaccinering erbjuds jag?

Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

Vaccinationer sorterade efter utbildningsprogram, i alfabetisk ordning.

Arbetsterapeutprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ.

Audionomprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ.

Barnmorskeprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Biomedicinprogrammet

Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Biomedicinska analytikerprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen. En booster-vaccination mot polio.

Fysioterapeutprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ.

Logopedprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ.

Läkarprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Odontologisk profylaktikprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Optikerprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd. Om du misstänker att du behöver komplettera ditt grundskydd, ta kontakt med företagssköterska på Studenthälsan för vidare information. OBS! Du skall inte boka tid för vaccination innan du kontaktat Studenthälsan.

Psykologprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd. Om du misstänker att du behöver komplettera ditt grundskydd, ta kontakt med företagssköterska på Studenthälsan för vidare information. OBS! Du skall inte boka tid för vaccination innan du kontaktat Studenthälsan.

Psykoterapeutprogrammet

Inga vaccinationer utöver komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån du inte redan har tillfredsställande skydd. Om du misstänker att du behöver komplettera ditt grundskydd, ta kontakt med företagssköterska på Studenthälsan för vidare information. OBS! Du skall inte boka tid för vaccination innan du kontaktat Studenthälsan.

Röntgensjuksköterskeprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Sjuksköterskeprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Specialistsjuksköterskor

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Tandhygienistprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen.

Tandläkarprogrammet

PPD-test, BCG-vaccination om PPD är negativ. Hepatit B-vaccination (3 doser) med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen..

Referenser

Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2007
 

StudentStudenthälsa