Våga tala-kurs

Tycker du att det är jobbigt med muntliga redovisningar eller att ta ordet under gruppdiskussioner? När nervositeten inför att ta ordet blir så stor att den utgör ett hinder för dina studier är det dags att göra någonting åt det.

Studenthälsan erbjuder "Våga tala"-kurser för dig som i ett tryggt sammanhang vill träna på att tala inför grupp. Kursen innehåller både existentiell och kognitiv teori med inslag av mindfulness. Vi går bland annat igenom värdegrunder, självbild och tankemönster. Tyngdpunkten ligger på kursdeltagarnas delaktighet där utveckling främst sker genom övningar, feedback och reflektion. Gruppen brukar bestå av cirka tio deltagare som träffas under fyra kurstillfällen.

Kristina Fredriksson, leg. psykoterapeut och Lena Mattsson, företagssköterska håller i kursen.

Hjärnan är fantastisk! Den fungerar från det man föds - till dess man ska hålla föredrag...

Kursdatum: Onsdagarna 5, 12, 19 och 26 oktober. OBS! Obligatorisk närvaro vid alla fyra tillfällen.

Tidpunkt: Klockan 15.45 – ca 19.30.

Plats: Friskvårdens lokaler Campus Solna, Berzelius väg 3 entreplan (ingång mittemot infopunkten vid biblioteket).

Kostnad: En avgift på 300 kronor tas ut för kaffe, te och smörgås samt kursmaterial.

KURSEN ÄR NU FULLBOKAD FÖR HÖSTENS TERMIN.

Studenthälsa