Vad gör en logoped?

Logopedi är läran om röst-, tal-, språk och sväljstörningar och deras behandling. Termen logopedi kommer av grekiskans logos (ord) och paideia (fostran).

Genom skada eller sjukdom kan människor drabbas så att det blir svårt eller omöjligt att meddela sig med andra. Förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén. Logopedin studerar störningar i det mänskliga språket, talet och rösten, hur dessa uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras.

Logopeden arbetar med den del av människans kommunikationsförmåga som omfattar rösten, talet och språket. Logopeden undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos både barn och vuxna med olika former av röst- tal- och språkstörningar. Det kan exempelvis handla om försenad språklig utveckling hos barn, stamning, gomdefekter eller afasi (d.v.s. oförmåga att tala eller förstå tal efter en förvärvad hjärnskada).

Logopeden arbetar också med ät- och sväljproblem och andra så kallade munmotoriska svårigheter. Logopeden utreder och behandlar även läs- och skrivsvårigheter. Det tar ofta lång tid att träna bort ett tal- eller språkproblem eller lära sig att handskas med det, så för det mesta får logopeder följa sina patienter under långa perioder. Intresse för människor, lyhördhet och förmåga till inlevelse är viktiga egenskaper för en logoped.

Logopeden arbetar exempelvis på de större sjukhusens logopedmottagningar, i förskolor, i primärvården, på sjukhuskliniker och habiliteringscenter samt på privata mottagningar.

Logopeder arbetar även med friska personer som använder rösten mycket i jobbet som t.ex. lärare, präster och skådespelare.

Hur blir jag logoped?

Karolinska Institutets utbildning till logoped är fyraårig och omfattar både teoretiska studier och klinisk utbildning. Studierna avslutas med logopedexamen. Examen berättigar till legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Man kan även söka till programmet genom prov- och intervjubaserad antagning (PILOG).

LogopedprogrammetStudent