Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuten är något av en "coach" som motiverar och uppmuntrar patienten att se nya möjligheter och utmaningar i livet. Målet med arbetsterapi är att människor som drabbas av sjukdom eller skada ska kunna leva det liv som de önskar leva.

Ordet "terapeut" betyder egentligen person som behandlar sjukdomar eller skador. Men arbetsterapeuten ägnar sig inte bara åt att behandla funktionsnedsättningar och aktivitetshinder utan också åt att förebygga dem. Genom att prova ut, och ordinera hjälpmedel och anpassningar i bostad, skola, arbete eller annan för individen viktig miljö, kompenserar arbetsterapeuten för det funktionsbortfall som inte gått att träna bort eller förebygga för. Den terapi arbetsterapeuter främst ägnar sig åt är alltså att stödja att personer, oavsett förmåga, har tillgång till, och möjlighet att vara delaktiga i samhället.

I mötet med någon med funktionsnedsättning handlar det för arbetsterapeuten ofta om att stödja personen både i det akuta sjukdomsskedet på sjukhus, rehabiliteringsenheter eller andra behandlingskliniker såväl som i hemmet, på arbete/skola eller i sociala-/fritidsaktiviteter. Det kan gälla allt från att förändra arbetsmetoder till att genomföra nödvändiga anpassningar för att till exempel lära sig - eller fortsatt kunna - köra bil. Att till exempel klä sig, ordna frukost eller hantera vardagsteknologisk utrustning kan i början vara svårt om man råkat ut för sjukdom eller en olycka. Då kan arbetsterapeuten instruera, träna med och stödja personen att klara av aktiviteten på ett så effektivt och bekvämt sätt som möjligt. Arbetsterapeuter kan också föreslå strategier, anpassningar av mobiltelefoner och annan teknisk utrustning och även introducera anpassade hjälpmedel för att stötta mot en mer självständig och fungerande vardag.

Arbetsterapeuter arbetar på arbetsförmedlingar, sjukhus med de flesta vanliga diagnosgrupper, på skolor, vårdcentraler, vuxenhabilitering, träningscenter, i företag, psykiatriska dagverksamheter, rehabiliteringskliniker, barnhabiliteringsverksamheter, kommunala hemrehabiliteringsteam, hjälpmedelscentraler och i äldreomsorgen. Flera arbetar helt eller delvis som egen- eller småföretagare. Med arbetsterapeutens kompetens i att också förebygga ohälsa och se till förmågor och möjligheter som individer och deras omgivningar besitter är de också efterfrågade inom företagshälsovården och kriminalvården, på försäkringskassan och på företag som tillverkar teknisk utrustning för funktionshindrade såväl som till samhällsplanering. En del arbetsterapeuter arbetar också för socialt utsatta samhällsmedborgare i olika stiftelser och hjälporganisationer i Sverige och övriga världen.

Hur blir jag arbetsterapeut?

Karolinska Institutets utbildning till arbetsterapeut är treårig och omfattar både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna avslutas med dubbla examina: en yrkesexamen, det vill säga arbetsterapeutexamen och en akademisk examen i form av medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Examen berättigar också till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.