Vaccinet mot tuberkulos (BcG)

Tuberkulossmittan är luftburen och patienten är smittsam då patienten har en pågående infektion. Detta innebär svår och långdragen hosta, oftast hostar man blod, och ett flertal andra sjukdomssymtom. Man kan också vara bärare av Tuberkulos, så kallad latent tuberkulos, men man är bara smittsam då man har symtom. Även om du möter en patient med fulminant öppen, smittsam Tuberkulos med symtom och svår hosta krävs att du vistas många timmar i samma rum, åtta timmar är gränsen vid smittspårning.

BcG-vaccinet har en viss skyddande effekt mot pulmonell tuberkulos men vaccinet skyddar framför allt mot spridd tuberkulos och komplikationer.

PPD-test

BcG-vaccin föregås alltid av ett PPD-test där man kontrollerar förekomst av antikroppar mot tuberkulos. Om antikroppar mot tuberkulos redan finns skall man inte ge BcG-vaccin. Förekomst av antikroppar mot tuberkulos kan antingen bero på att man är vaccinerad mot tuberkulos tidigare eller att man haft tuberkulos eller annan infektion som liknar tuberkulos antikroppsmässigt. Studenter som inte är tidigare vaccinerade och uppvisar positivt test kan vara latenta bärare av tuberkulos vilket utreds vidare av läkaren på Studenthälsan. Det finns inga hinder för latenta bärare av tuberkulos att arbeta i patientnära vård om man följer de restriktioner som man erhåller av sin läkare.

Förutom att följa sedvanliga hygienföreskrifter skall du som är latent bärare av tuberkulos vara vaksam på symtom såsom långvarig hosta, svängande feber, sjukdomskänsla, nattliga svettningar och ofrivillig viktnedgång. Om sådana symtom uppstår skall patientnära vård undvikas och utredning påbörjas.

Vi gör således PPD-test av två skäl:

  • möjliggöra BcG-vaccination
  • upptäcka latenta bärare av tuberkulos.

BcG vaccination bör ges inom en snar framtid efter PPD-test, man brukar prata om två månader. PPD-test bör inte upprepas för många gånger och det skall gå runt tre år mellan två test.

Studenthälsa