Utbytesprogram

Karolinska Institutet har avtal om studentutbyte med många partneruniversitet runt om i världen. Utbytet genomförs inom ramen för något av våra utbytesprogram.

Erasmus+

Erasmus+ är EU-kommissionens utbytesprogram som ger dig som KI-student möjlighet att studera vid ett universitet i Europa med vilket ditt utbildningsprogram har ett avtal om utbyte. Läs mer om Erasmus+

 

INK-utbyten

Utbyten som inte genomförs inom ramen för något av utbytesprogrammen Nordplus, Erasmus+ eller Linnaeus-Palme kallas på KI för "INK-utbyten". Detta ger dig som KI-student möjlighet att genomföra utbytesstudier vid ett utomeuropeiskt universitet med vilket ditt utbildningsprogram har ett utbytesavtal, men som inte omfattas av ett externfinansierat utbytesprogram.

Vad är INK-utbyte?

Ett INK-utbyte bygger på ett avtal mellan KI och ett utländskt lärosäte, precis som inom övriga utbytesprogram, men skillnaden är att utbytet inte finansieras av en extern part som till exempel EU eller Sida. Studenter som genomför ett INK-utbyte får istället för ett Nordplus-, Erasmus- eller Linnaeusstipendium ett mindre resebidrag från KI, som varierar beroende på utbytets längd. Utbytet måste omfatta minst 5 veckor. På några program är dock minimitiden 8 veckor. Närmare information om detta finns på din programwebb.

INK resebidrag

Du som blir nominerad och åker på ett INK-utbyte får ett resebidrag från KI. Resebidraget är på 4 500 kr för 5 veckor, därefter ytterligare 500 kr per vecka, max 8 000 kr (vid 12 veckor eller längre). Du ansöker om INK resebidrag på särskild blankett, som du lämnar till din internationella studenthandläggare innan avresa.

Linnaeus-Palme

Vill du bredda din kompetens inom global hälsa och medicin? Vill du få internationell erfarenhet från andra kulturer och akademiska traditioner? Vill du i framtiden ha världen som din arbetsplats? Genom det av Sida/UHR finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme (LP) har du möjlighet att delta i undervisning och/eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid något av våra partneruniversitet i ett låg- eller medelinkomstland.

 

Nordplus

 

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Programmet bygger på samarbete i nätverk och ger dig som student möjlighet att studera vid ett lärosäte i Norden eller Baltikum under förutsättning att ditt utbildningsprogram deltar i ett Nordplus-nätverk. Nordplus Högre utbildning syftar till att närmare knyta samman de nordiska och baltiska lärosätena. Utbytesstudier inom Nordplusprogrammet kan genomföras under 1 månad upp till ett helt år.

Nordplusstipendium

Som Nordplusstudent erhåller du ett Nordplusstipendium som varierar beroende på land och studiernas längd. Stipendiet består vanligtvis av en del för omkostnader för studierna samt en del för resa. KI deltar i ett flertal Nordplusnätverk som är specifika för de olika utbildningsprogrammen.

Läs mer om Nordplus på studera.nu

Kontakt
Mer information om alla typer av utbyten kan du få genom att kontakta din internationella handläggare.

Länkar

StudentUtbyte