Utbildningsavvikelse för KI-studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som KI-student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Danderyds sjukhus, SLSO eller Södersjukhuset kan du rapportera utbildningsavvikelser i systemet HändelseVis.

Under 2015, fram till och med 15 december, Bild av ett stetoskop mot ett tangentbord.
bedrivs en pilotstudie avseende hantering av utbildningsavvikelser. Under perioden kan du dokumentera utbildningsavvikelser i avvikelsehanteringssystemet HändelseVis. Utbildningsavvikelser används för systematiskt förbättringsarbete av VFU:n.

OBS! Projektet gäller dig som är student med VFU/VIL på Sös, DS och inom SLSO.

En utbildningsavvikelse berör planering, handledning eller andra delar av VFU och avser en händelse som drabbat eller utgjorde en risk för att drabba ditt lärande. Vid uppkommen utbildningsavvikelse ska du i första hand kontakta din handledare. I den mån utbildningsavvikelsen inte kan hanteras på plats kan du rapportera den i HändelseVis. Rapporten går till en handläggare som sitter centralt, ej till berörd avdelning.
HändelseVis nås via http://flexite.ds.sll.se/flexite/ när du befinner dig på din VFU. Länkar till HändelseVis finns också på de olika verksamheternas intranät

Användarnamn: de fyra sista tecknen i ditt HSAID
Lösenord: avvikelse
Lösenordet byter du vid första inloggningen.
Obs! Du behöver komma åt SLL:s intranät för att rapportera.
Vissa studenter ombeds efter inloggning att välja konto. För att rapportera en utbildningsavvikelse, välj alternativet ”Klipp”.

► Rapportera utbildningsavvikelse i HändelseVis SLL – kort version

Kontakt:
Vid frågor, kontakta projektledare Marie-Louise Andersson
Epost: marie-louise.andersson@sll.se
Telefon: 0704–200 027

Student