Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet

This page in English

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.

Kompetensutveckling om antibiotikaresistens

Nyfiken på hur Karolinska Institutet jobbar med uppdragsutbildning internationellt?

I den här filmen möter du läkarna Lazzat och Dinagul från Kazakstan. De har chefpositioner inom olika statliga myndigheter och gick en utbildning om problematiken kring antibiotikaresistens och dess utmaningar.