Under utbytet

Viktiga saker att tänka på när du har kommit fram till din utbytesdestination har vi samlat här. Skicka gärna ett vykort till din internationella handläggare som inspiration till andra studenter!

Adress på studieorten

Meddela din internationella handläggare din adress och telefonnummer utomlands så snart som möjligt efter ankomst. Detsamma gäller om du flyttar under terminen.

Code of conduct - uppförandekod

Som student vid KI som deltar i studier utomlands ska du

  • följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed undvika att utsätta dig själv, medresenärer eller värd för risker.
  • följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande.
  • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion samt respektera de kläd- och uppförandekoder som råder i landet i fråga.
  • visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och familjer liksom för hälso- och sjukvårdspersonal.
  • vara en god förebild för andra studenter och inte riskera KIs relationer med sina samarbetspartners.
  • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller vid värdinstitutionen.

Du har ett eget ansvar för att inför och under utlandsvistelsen söka  information om värdlandet, om hur du ska agera för din personliga säkerhet och om vilka kläd- och uppförandekoder som råder. Vid osäkerhet om en aktivitet kan stå i strid med uppförandekoden eller på annat sätt utgöra en fara för dig eller annan, ska du innan aktiviteten rådgöra med personal från värdinstitutionen eller med personal från KI. 

För dig som genomför ett Erasmus+utbyte

När utbytet är avslutat, ska din kontaktperson vid värduniversitetet (motsvarande internationell studenthandläggare) fylla i dokumentet "Certificate of Attendance". Blanketten är obligatorisk för Erasmus+studenter.

Information om genomförda studier

Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser och placeringar som du genomför under ditt utbyte (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema etc.), så underlättar du det slutliga tillgodoräknandet vid hemkomst. Om möjligt, se till att få med dina intyg/betyg på genomförda studier redan vid hemresan.

Var en god ambassadör för KI

Ställ gärna upp på informationsträffar eller mässor under utbytet för att berätta om ditt utbildningsprogram, KI, Stockholm och Sverige. På studievägledningen finns en del informationsmaterial om KI på engelska. Svenska Institutet har bra information om Stockholm och Sverige. Du som genomför utbytesstudier under 2016 får gärna en KI-tshirt att ta med på ditt utbyte, för att representera ditt hemuniversitet.

Om något händer

StudentUtbyte