TULE-provet

TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov för läkare med utbildning i länder som ej omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Det består av två delar: en teoretisk och en praktisk del.

Socialstyrelsen har fattat beslut om förändringar i kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Beslutet innebär att Umeå universitet har fått i uppdrag att ge det nya kunskapsprovet från hösten 2016. Det nuvarande kunskapsprovet vid Karolinska institutet, TULE-provet, kommer att fasas ut och följande övergångsregler gäller:

Om du inte har påbörjat TULE-provet eller har gjort TULE-provet men inte är godkänd på någon av provets delar kan du endast gå vidare genom att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.
För information se Umeå universitets hemsida http://www.kunskapsprov.umu.se/ eller skicka dina frågor på e-post, adressen finner du på hemsidan www.kunskapsprov.umu.se
För information hos Socialstyrelsen: http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/lakare

Du som har gjort TULE-provet vid KI en eller två gånger och klarat en eller flera delar kan välja mellan att:
    1)  Slutföra TULE-provet vid KI höstterminen 2016.
    2)  
Gå över till det nya kunskapsprovet som Umeå universitet erbjuder.
Observera att du bara kan välja ett av dessa alternativ.

Det nya kunskapsprovet har ett annat format än TULE-provet, information om detta finner du på Socialstyrelsens hemsida. Om du väljer att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet får du tre nya försök, även om du redan deltagit en eller två gånger i TULE-provet vid Karolinska Institutet.

Läs mer om det nya kunskapsprovet på: 
http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/lakare
eller kontakta Socialstyrelsen via e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

 

TULE-provet ges vid två tillfällen under hösten 2016: ett i september och ett 14-16 december, anmälan är nu stängd. Utöver dessa två tillfällen kommer inga fler TULE-prov att genomföras.

För att få deltaga i TULE-provet krävs ett beslut från Socialstyrelsen samt godkänt prov i svenska språket. För mer information, se SocialstyrelsenDu som får godkänt på TULE-provet ska efter godkänd kurs i svenska författningar göra AT-tjänst. 

Informationsbroschyr om TULE-provet

Observera att du som inte får godkänt på TULE-provet hösten 2016, inte kommer att ges möjlighet att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.

Har du redan gjort TULE-provet tre gånger och inte fått godkänt, kommer du inte heller att ges möjlighet att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.

Har du frågor kring detta, vänligen kontakta Socialstyrelsen på e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Då anmälan endast avser personer som gjort provet förut behöver du inte bifoga Socialstyrelsens beslut eller godkänt språkprov, de har vi sedan tidigare.
Systemet kräver däremot att du laddar upp en fil (vilken som helst) för att kunna skicka in anmälan, det går bra att ladda upp ett blankt papper eller en annan pdf-fil, t ex TULE-broschyren. 

 

Anmälan till TULE-provet är nu stängd.

 

Kontakt 

TULE-sekretariatet
Telefon:

08-524 873 05

Observera!
Ny telefontid: endast torsdagar kl. 10-12

Övrig tid vänligen skicka e-post, se nedan.

Fax: 08-508 864 20
E-post: tule@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
Tule-sekretariatet
171 77 Stockholm