TEUS-provet

TEUS-provet är ett kunskapsprov som anordnas för fysioterapeuter med utbildning från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Det består av tre delar: eget arbete, examinationsseminarium samt en praktisk-klinisk del.

Nästa prov äger rum februari/mars 2017. Uppgifterna till del 1 av provet sänds ut i början av februari 2017.

Sista anmälningsdag till provet är 22 januari 2017.

För att deltaga i TEUS-provet krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats).

En vidimerad* kopia av Socialstyrelsens beslut skall bifogas anmälan.

Informationshäfte om TEUS-provet

*Vidimering innebär att en opartisk person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Tänk på att vidimering måste finnas på varje sida. Det får inte vara vidimerat på baksidan av kopian.

Anmälan och bekräftelse

►Anmälningsblankett TEUS-provet

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.

Skicka anmälan till:

Karolinska Institutet
Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS)
TEUS-sekretariatet
171 77 STOCKHOLM

Eller inskannad påskriven anmälningsblankett och inskannade vidimerade intyg som bilagor till:

tule@ki.se

Kontakt

TULE/TEUS-sekretariatet

Telefon: 08-524 873 05

Observera!
Ny telefontid: endast torsdagar kl 10-12 
Övrig tid går bra att skicka ett mejl till tule@ki.se

E-post: tule@ki.se