Terminstider

This page in English

Alla program och kurser på KI på grundnivå och avancerad nivå följer samma terminstider.

Aktuella terminstider 

 

HT 2017 2017-08-28 - 2018-01-14
VT 2018 2018-01-15 - 2018-06-03
HT 2018 2018-09-03 - 2019-01-20
VT 2019 2019-01-21 - 2019-06-09
HT 2019 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2020 2020-01-20 - 2020-06-07

 

Student