Terminstider

This page in English

Alla program och kurser på KI på grundnivå och avancerad nivå följer samma terminstider.

Aktuella terminstider 

 

HT 2015  2015-08-31 - 2016-01-17
VT 2016 2016-01-18 - 2016-06-05
HT 2016 2016-08-29 - 2017-01-15
VT 2017 2017-01-16 - 2017-06-04
HT 2017 2017-08-28 - 2018-01-14
VT 2018 2018-01-15 - 2018-06-03
HT 2018 2018-09-03 - 2019-01-20
VT 2019 2019-01-21 - 2019-06-09

 

Student