Studera med funktionsnedsättning

Published 2016-03-01 14:23. Updated 2016-03-01 14:24

En person som har en funktionsnedsättning som försvårar studierna kan i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad han eller hon faktiskt studerar.

Den studerande kan då exempelvis få studiemedel för studier på heltid även om han eller hon bara läser 75 procent av heltid.

► Läs hela pressmeddelandet från Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

FunktionsnedsättningStudent