Studentombudet

Studentombudet är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor.

Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda.

Studentombudet företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med studentombudet.

Studentombudsman

Andrew Sajjadi Bergqvist

Telefon: 08-524 830 73
E-post: so@medicinskaforeningen.se

StudentStudenträtt