Studenthälsans utbud

Studenthälsan erbjuder individuella kontakter i form av stöd, rådgivning och samtal. Det finns även möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter och seminarier kring teman som stress, talängslan, bristande självförtroende/-känsla och prestationskrav.

Seminarierna riktar sig till en större grupp studenter och dessa liknar föreläsningar med möjlighet till frågor och samtal. Till seminarierna krävs sällan någon föranmälan. Gruppaktiviteterna består ofta av ett mindre antal deltagare, och där kan du behöva föranmäla dig.

Studenthälsa