Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här presenterar Karolinska Institutet alla specialistutbildningar för sjuksköterskor. Observera att vissa program endast ges vartannat år.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2016-2017

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2015-2016

Specialistsjuksköterskeprogram