SK-kurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under vidareutbildning i Sverige. Kursgivarna står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kursen. De delmål som framgår i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning.

Söka plats på SK-kurser gör man via Socialstyrelsens hemsida.

Information för kursgivare:

Anbud

Upphandling av SK-kurser för år 2017

Inför kursåret 2017 kommer Socialstyrelsen att genomföra en ny offentlig upphandling. Ambitionen är att upphandlingen ska annonseras i slutet av januari 2016. Socialstyrelsen har publicerat information kring den kommande upphandlingen på deras hemsida. Följ länken för mer information: Socialstyrelsens upphandling av SK-kurser

Som tidigare år kommer KI Uppdragsutbildning att sammanställa alla KI:s institutioners anbud och lämna in ett för KI gemensamt anbud till Socialstyrelsen. KI Uppdragsutbildning kommer också hjälpa till att svara på de anbudskrav som gäller anbudsgivaren, dvs KI. För att se hur instruktionen för upphandling såg ut sist, klicka på nedan länkar:

PDF icon forfragningsunderlag.pdf

PDF icon bilaga_4_-_kursbeskrivning.pdf

PDF icon bilaga_5_-_forteckning_over_ramavtalsomraden.pdf

OBSERVERA att detta är enbart hur det såg ut vid förra upphandlingen och vi vet i dagsläget inte hur kommande instruktion kommer att se ut.

Det är bra om ni så snart som möjligt ser över budgeten för era respektive SK-kurser. 

Kursavgift ska inte tas ut för deltagande i SK-kurser. Kurserna genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen och ersättning tas ut med stöd av Avgiftsförordning (1992:191). Ersättning skall vara beräknad så att det tillgodoser kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.

Kursredovisning

Kursgivaren fyller i och skriver under deltagarlista och redovisning på Socialstyrelsens blanketter (finns på Socialstyrelsens hemsida). Dessa skickas sedan till KI Uppdragsutbildning, se kontaktuppgifter nedan.

Ansvarsfördelning

Du som kursgivare ska:

  • Förankra din kurs hos institutionen och göra en kostnadskalkyl i KIs kalkylmall.
  • Genomföra kursen.
  • Sammanställa deltagarlista och redovisning som skickas till KI Uppdragsutbildning.

KI Uppdragsutbildning ansvarar för:

  • Information om när det är öppet för anbud.
  • Ta emot alla anbud från KIs institutioner och sammanställa dessa till ett gemensamt anbud till Socialstyrelsen.
  • Meddela kursgivarna om de fått medel.
  • Ta emot kursredovisningar från kursgivare efter avslutad kurs, kontrollera att den är komplett, vidarebefordra till Socialstyrelsen.
  • Fakturera Socialstyrelsen och göra överföring av medel för resp. SK-kurs till resp. institution efter avslutad och redovisad kurs.

Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning.

Vid frågor kring SK-kurser, kontakta:

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Richard.Markstedt@ki.se
 

Anbud och kursredovisningar skickas till:

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Nadja Saltell
171 77 Stockholm

Uppdragsutbildning