Samtal om prestation och självbild

Självbild och Existens

Styrs ditt liv av krav och prestation på bekostnad av livslusten? Har du blivit kritisk och självanklagande? Funderar du på livets mening?

Studenthälsan erbjuder en reflektionsgrupp med möjlighet att dela tankar både om livet som student och om livet i stort. Förutom samtal kommer vi att arbeta med existentiell teori, mindfulness och kreativt gestaltande. 

 

 

Datum: Onsdagar 15/11, 22/11, 29/11 och 6/12

Tidpunkt: Klockan 16.00 – 19.00.

Plats: Studenthälsans grupprum, Blickagången 7, plan 5, Campus Flemingsberg

Anmälan: Anmälan sker via denna länk

Studenthälsa