Registrering

Registrering på kurs eller program sker vid terminsstarten. Registrering sker därefter fortlöpande vid varje ny kursstart under terminen.

Varje institution/program ansvarar för att informera om hur och när registrering kommer att genomföras. Antagna som ej registrerat sig för studier vid KI inom föreskriven tid mister erbjuden utbildningsplats.

Om du deltar som fadder vid introduktionsverksamhet får du automatiskt dispens från upprop.

StudentStudenträtt