Registrering

Registrering på kurs eller program sker antingen genom upprop eller webbregistrering. Information om när och hur registreringen går till finns på kurs- och programwebbsidorna.

Varje institution/utbildningsprogram ansvarar för att informera om hur och när registrering kommer att genomföras. Antagna som inte registrerat sig för studier vid KI inom föreskriven tid mister erbjuden utbildningsplats.

 

StudentStudenträtt