Reflektionsgrupp med existentiell inriktning

Reflektionsgrupp med existentiell inriktning

Styr prestation och krav ditt liv på bekostnad av din hälsa och livslust? Är ångesten en fruktad fiende eller en outforskad tillgång? Har du tröttnat på plikten att vara lyckad och lycklig? Vad innebär ett gott liv egentligen?

Studenthälsan erbjuder dig att medverka i en samtalsgrupp med existentiella teman. Förutom samtalet kommer vi att arbeta med mindfulness och kreativt gestaltande. Du erbjuds möjlighet att i ett tryggt sammanhang reflektera och dela egna erfarenheter och upplevelser.

Gruppen kommer att bestå av sex till åtta studenter och träffas sex gånger. Alla deltagare är viktiga för grupprocessen och du behöver därför närvara vid samtliga grupptillfällen. Gruppledare är psykoterapeuterna Kristina Fredriksson och Erika Sinander.

Datum: Onsdagarna 16, 23, 30 november och 7 december. Kursen fortsätter efter jul, exakta datum meddelas senare.

Tidpunkt: Klockan 16.00 – 18.30.

Plats: Studenthälsans grupprum, Blickagången 7, plan 5, Campus Huddinge.

Kostnad: En avgift tas på 300 kronor som täcker kostnaderna för kaffe/te, smörgås och material.

Till anmälan

Studenthälsa