Ramavtal med Stockholms läns landsting

Ramavtal mellan Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet för utbildningar inom högskola med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Sedan den 11 juni 2012 har SLL och Karolinska Institutet ett ramavtal gällande högskoleutbildningar.

Karolinska Institutet erbjuder uppdragsutbildning, en form av kompetensutveckling för anställda som bekostas av arbetsgivaren. Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån era behov, alltifrån endagsseminarier till specialistutbildningar.

Vår pedagogik bygger på modeller för effektivt lärande som möjliggör att deltagaren kan kombinera arbete med studier och under utbildningen praktiskt tillämpa sina kunskaper och därmed bidra till att utveckla sin arbetsplats.

Ramavtalet ska tillgodose behovet av kompetensutveckling för personalen inom Stockholms Läns Landstings förvaltningar, bolag och stiftelser.

Utbildningsområden inom ramatal mellan KI och SLL
Administrativ utbildning
Pedagogik och handledarutbildning
Teknisk utbildning
Akutsjukvård
Cancervård
Medicinteknik
Nutrition
Förskrivningsrätt
Psykiatri
Evidensbaserad medicin
Diabetes
Folksjukdomar
Infektionssjukdomar
Ögon
Utbildning i psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor, 15hp

Avropa avtal

För att avropa avtalet och komma igång med uppdragsutbildning, kontakta oss redan idag:

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se

Uppdragsutbildning