Prokrastinering - sluta skjuta upp saker

Vårens kurs är fullbokad - nya datum kommer till hösten

En man som sitter framför en dator täckt med post-it-lappar.

- Kognitiv beteendeterapi mot prokrastinering

Skjuter du upp uppgifter och åtaganden trots att du någonstans vet att det kommer leda till negativa konsekvenser för dig? Universitet och högskolestudenter är den grupp människor som har störst problem med prokrastinering idag. Studier visar dock att många kan komma tillrätta med dessa problem. Studenthälsan erbjuder nu studenter behandling/kurs i KBT vid prokrastinering som tidigare erbjudits inom ramen för klinisk psykologisk behandlingsforskning.

Kursen innefattar bland annat hur vi med hjälp av rätt målsättning och belöningar kan underlätta för oss att ta itu med uppgifter som inte är belönande i stunden. Vi avsätter även tid för att du skall få identifiera dina egna risksituationer och planera för hur dessa kan undvikas. Fokus kommer också ligga på att identifiera tankar och känslor som är förknippade men de uppgifter vi skjuter upp och hur dessa kan hanteras. Ett stort fokus kommer ligga på olika övningar och hemuppgifter.

Gruppen brukar bestå av cirka tio deltagare. Simon Nilsson, leg. psykolog och Marie Åkerman, psykiatrisjuksköterska håller i kursen.

Datum: 16/3, 23/3 och 6/4

Tidpunkt: Klockan 16.00 - 19.00.

Plats: Studenthälsans grupprum, Blickagången 7, plan 5, Campus Huddinge.

Det är helt gratis att delta i kursen!

Vårens kurs är fullbokad - nya datum kommer till hösten

Studenthälsa