Programstudievägledning

This page in English

Hos programstudievägledaren får du som är student på KI information om regler för behörighet till högre termin, dispenser, studieuppehåll eller återupptagande av studier m.m. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor.

Studievägledarna vid KI har tystnadspliktKvinna och man som samtalar. i enlighet
med sekretesslagen (23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400)  Vi lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare, utan studentens medgivande.

 

Grundutbildningar

Arbetsterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Inna Osadtjaja

Telefon: 08-524 863 87
E-post: inna.osadtjaja@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Huddinge

Audionomprogrammet

Kontaktperson

Annica Hagerman Sirelius

Telefon: 08-52488958
E-post: Annica.Hagerman-Sirelius@ki.se

Biomedicinska analytikerprogrammet

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Huddinge

Fysioterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
E-post: elisabet.lindholm@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Huddinge

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 852 96
E-post: paivi.vejby@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Logopedprogrammet

Kontaktperson

Nina Risti

Telefon: 08-585 85843
E-post: nina.risti@ki.se

Läkarprogrammet

Termin: 1-4

Programstudievägledare

Maria Westin

Telefon: 08-524 864 50
E-post: maria.westin@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Termin: 5-11

Programstudievägledare

Laila Werner

Telefon: 08-524 864 53
E-post: laila.werner@ki.se
Adress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Optikerprogrammet

Programstudievägledare

Lise-Lotte Lundblad

Telefon: 08-524 865 53
E-post: lise-lotte.lundblad@ki.se
Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 5,  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI campus Solna

Psykologprogrammet

Programstudievägledare

Lise-Lotte Lundblad

Telefon: 08-524 865 53
E-post: lise-lotte.lundblad@ki.se
Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 5,  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI campus Solna

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Kontaktperson

Jessica Ekberg

Telefon: 08-524 837 70
E-post: jessica.ekberg@ki.se

Sjuksköterskeprogrammet

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Huddinge
 

Tandhygienistprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Huddinge

Tandläkarprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Huddinge

Fortsättningprogram

Barnmorskeprogrammet

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Folkhälsovetenskapsprogrammet

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Psykoterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Lise-Lotte Lundblad

Telefon: 08-524 865 53
E-post: lise-lotte.lundblad@ki.se
Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 5,  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI campus Solna

Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Huddinge

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Programstudievägledare

Annika Larsson

Telefon: 08-524 837 01
E-post: annika.larsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Huddinge

Magister- och masterprogram

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Programstudievägledare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59

E-post: elisabet.lindholm@ki.se

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Huddinge

Magisterprogrammet i global hälsa

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Programstudievägledare

Inna Osadtjaja

Telefon: 08-524 863 87
E-post: inna.osadtjaja@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Huddinge

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Programstudievägledare

Lise-Lotte Lundblad

Telefon: 08-524 865 53
E-post: lise-lotte.lundblad@ki.se
Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 5,  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI campus Solna

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Programstudievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 852 96
E-post: paivi.vejby@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 852 96
E-post: paivi.vejby@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i toxikologi

Programstudievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 852 96
E-post: paivi.vejby@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Kompletterande utbildning för legitimation

Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Programstudievägledare

Laila Werner

Telefon: 08-524 864 53
E-post: laila.werner@ki.se
Adress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Huddinge
 

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Huddinge

Studieadministrativa blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.
Till blankettsamlingen

Övergångsbestämmelser

Är du antagen till utbildning vid Karolinska Institutet före den 1 juli 2007 och vill ta ut examen enligt 1993 års examensordning?

Enligt övergångsbestämmelserna har du som student antagen före den 1 juni 2007 rätt att, om det finns möjlighet, slutföra din utbildning fram till och med utgången av juni 2015 för att ta ut examen enligt 1993 års examensordning.

Vilka möjligheter som finns just för dig att slutföra din utbildning för att ta ut en examen enligt 1993 års examensordning måste bedömas bl.a. utifrån dina tidigare studier.

De examina som efter sista juni 2015 inte längre kan utfärdas enligt 1993 års examensordning är vissa yrkesexamina utan examensarbete, bredmagisterexamen samt (djup)magister examen om 160 gamla poäng.

Studievägledning