Praktik utomlands

This page in English

Genom utlandspraktik har du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt få internationell arbetslivserfarenhet.

Erasmus+ Traineeship Programme

Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus praktikstipendium för att samla in data till ditt examensarbete eller genomföra en praktikperiod på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Läs mer om praktik inom Erasmus

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier i låg- och medelinkomstländer. Stipendiet kan sökas av studenter som i ett låg- eller medelinkomstland vill samla in material till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Projektets frågeställning skall ha en generell samhällsmässig tillämpning och inte fokusera på isolerade frågeställningar utan relevans för låginkomstländer.

Under 2016 har Karolinska Institutet en ansökningsomgång. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Läs mer och ansök om MFS
Fakta om MFS

Praktikantprogrammet

Genom det Sidafinansierade praktikantprogrammet kan unga svenskar, som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett utvecklingsland. På så sätt breddas den svenska resursbasen och erfarenheter från praktikantverksamheten kommer även svenska aktörer till godo. Flera svenska organisationer erbjuder praktikplats genom programmet, så du måste själv kontakta aktuella organisationer för mer information.

Globalportalen

Stipendier för forskningspraktik i Singapore

Studenter på kandidat- och masternivå har möjlighet att söka stipendium genom the Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) för forskningspraktik i två till sex månader på ett forskningsinstitut i Singapore. 

A*STAR är en av Karolinska Institutets samarbetspartners i Asien. Genom Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) erbjuder A*STAR stipendier på mellan två och sex månader för forskningspraktik i Singapore. Ta chansen att uppleva den kosmopolitiska forsknings- och utvecklingsmiljön i Singapore, och att få arbeta tillsammans med världsberömda forskare i ett av A*STARs medlemmars laboratorier. Stipendiet är tillgängligt för studenter på kandidat- och masternivå inom biomedicin, naturvetenskap och teknik. Om du är intresserad av att delta, vänd dig direkt till A*STAR. Skicka in ditt CV och Ladokutdrag tillsammans med din ansökan. A*STAR tar emot ansökningar löpande. Eventuella frågor om detta program besvaras av A*STAR.

Kontaktpersoner vid KI:

Handläggare

Malin Ahlén

Telefon: 08-524 861 60
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Malin.Ahlen@ki.se

Internationell koordinator

Johanna Ackemar

Telefon: 08-524 867 89
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Johanna.Ackemar@ki.se

WHO

Studenter på masternivå kan söka praktikplats på världshälsoorganisationen WHO, som har kontor, projekt och praktikmöjligheter i flera länder. Praktikplatserna är inte avlönade, och du står själv för resekostnader och uppehälle. Du söker en praktikplats direkt på WHOs webbplats.

StudentUtbyte