NyheterStudent

Populärt söka Psykologprogrammet vid KI

Published 2013-04-22 00:00. Updated 2016-09-16 14:21

Inför höstterminens antagningsomgång ligger Psykologprogrammet på KI högst i vad gäller totalt antalet sökande (4629 personer), jämfört med Psykologprogrammen vid övriga lärosäten i Sverige.

På andra och tredje plats kommer Psykologprogrammen vid Uppsala Universitet samt Stockholms Universitet.